Nålesengs tal strib – Silver Reed og Knitmaster SRP 20, 50, 60 og 60N

65,00 kr.

Nålesengs tal strib til Silver Reed strikkemaskine – ribapparat SRP 20, 50, 60 og 60N

No. CES-45-D