Persondatapolitik

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang, direkte eller indirekte, kan henføres til dig. Når du besøger min hjemmeside, indsamler og behandler den en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved almindelig tilgang af indhold, hvis du lægger produkter i indkøbskurven eller når vi kommunikerer i en sammenhæng, hvor jeg skal levere en ydelse til dig og derfor har brug for at kunne kontakte dig eller sende dig noget.

Denne persondatapolitik er gældende for samtlige de oplysninger, du giver til mig, eller som bliver registreret i forbindelse med et kundeforhold hos mig. Nedenfor kan du læse mere om, hvilke oplysninger, jeg behandler, hvordan jeg håndterer dem, og hvor længe jeg opbevarer dem m.m.

Jeg er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Her er mine kontaktoplysninger:

 

Lotte Kjær Design v/Lotte Kjær

Harrestrupvej 55

7500 Holstebro

Danmark

 

CVR.nr.: 25881508 

 

Tlf.: +45 61 75 96 95

e-mail: lk@lottekjaerdesign.dk

Som dataansvarlig jf. GDPR, indsamler og behandler jeg oplysninger om dig, når du:

 

  • foretager betaling af et køb
  • sender en forespørgsel, klage eller giver mig feedback
  • i øvrigt afgiver dine personlige oplysninger til mig via hjemmesiden eller på anden måde (f.eks. på mail eller pr. telefon eller hvis du ikke har logget dig af sociale medier, før du besøger min hjemmeside).

Når du besøger min hjemmeside, så bliver der sat cookies på din digitale enhed for at hjemmesiden kan fungere og til saglige, dvs. legitime formål, hvilket du kan læse mere om i min cookiepolitik.

Når du har spørgsmål til min side, eller ønsker at høre mere om, hvad jeg kan tilbyde, kan du kontakte mig via:

  • E-mail 
  • Telefon 

Alt dette betragtes som behandling af dine personoplysninger, så jeg kan indgå i en dialog med dig og f.eks. svare på spørgsmål om mine ydelser. Jeg behandler kun den information, du giver mig i forbindelse med vores kommunikation.

Jeg vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger: Navn, e-mail, telefonnummer.

Min hjemmel til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f (legitim interesse).

Jeg sletter min kommunikation med dig, når det står klart, om du ønsker mine ydelser eller ej.

Skulle der i særlige tilfælde opstå behov for at opbevare dine personoplysninger i længere tid, vil dette kunne være tilfældet. Det vil det eksempelvis være, hvis vores kommunikation medfører et køb hos min virksomhed.

Jeg har behov for at kommunikere med mine kunder, så jeg sikrer mig, at ydelsen leveres korrekt. Herigennem kan jeg behandle oplysninger om navn, adresse, ydelser, særlige aftaler, betalingsinformationer, din ip-adresse og lignende.

 

Hjemlen til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b (kontrakt eller gennemførelse af foranstaltninger forud for en kontrakt).

 

Når ydelsen er leveret og eventuelle udeståender er afsluttede, vil jeg umiddelbart herefter slette personoplysningerne, undtagen de jeg er forpligtet til at gemme i henhold til anden lovgivning.

 

Oplysningerne, du har givet, bruger jeg til at sende dine varer til dig eller til en pakkeshop. Jeg gemmer også dine ordrer, aktuel mailkorrespondance, faktura og eventuel kreditnota, så jeg kan hjælpe dig i tilfælde af reklamation eller returnering af varer. 

 

Ud over Databeskyttelsesforordningen (GDPR), er jeg underlagt de supplerende bestemmelser til GDPR i den danske Databeskyttelseslov, Bogføringsloven, Markedsføringsloven, Forbrugeraftaleloven, Cookiebekendtgørelsen og Skattekontrolloven. Relevant for dig er, at jeg ifølge dansk bogføringslovgivning skal gemme almindelige personoplysninger som bilag med navn, adresse, ordre, faktura og kreditnota så længe det er relevant, men i minimum fem år efter afslutningen af det regnskabsår, regnskabsmaterialet vedrører.

 

Min hjemmel til at behandle personoplysninger til lovbefalede aktiviteter er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra c (dataansvarligs retlige forpligtelse). 

Få kan klare alt selv, og det gælder også mig. Jeg benytter en række eksterne leverandører, dvs. databehandlere, til eksempelvis drift af IT-systemer, hvor disse kan have adgang til dine. 

 

Lotte Kjær Design beskytter, så vidt det er mig muligt, dine personoplysninger mod krænkelse. Dine personoplysninger bliver ikke givet væk, solgt, udlejet eller på anden måde stillet til rådighed for uvedkommende uden dit samtykke, så længe du forbliver på min hjemmeside. Bevæger du dig ud på de sociale medier herfra, eller har du en social medie-profil åben, når du kommer, vil du blive fulgt i henhold til de pågældende sociale mediers privatlivspolitik. Ved klik på linkene dertil er ansvaret derefter ikke længere mit. Besøg på de sociale medier betyder ofte, at du bliver profileret og din adfærd på nettet afdækket.

Jeg videregiver ikke unødigt dine personoplysninger til tredjemand. Data om din brug af websitet, hvilke link, du eventuelt klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives gennem cookies til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i min cookiepolitik. Oplysningerne anvendes af tredjeparterne til målretning af deres samarbejdspartneres annoncering (dvs. profilering af dig).

Videregivelse af personoplysninger såsom navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. 

Du kan tilgå hjemmesiden uden at give mig personlige oplysninger om dig selv. Hvis du ønsker at handle med mig, er visse personlige oplysninger dog nødvendige for opfyldelsen af vores køber-/sælgerforhold.

Personoplysninger, som du afgiver hos Lotte Kjær Design, videregiver jeg kun til udvalgte samarbejdspartnere, der kan benytte dine personoplysninger med henblik på at levere varerne eller tjenesteydelserne, du har bestilt. Herudover har toldmyndighederne krav på at kunne kontrollere forsendelser til og fra udlandet og i den forbindelse få adgang til dine adresseoplysninger.

 

Hjemmesiden anvender Google Analytics til indsamling af besøgsstatistik og videregiver i den forbindelse IP-adresser til Google. Google kan også videregive informationerne til tredjepart, hvor (amerikansk) lov kræver dette, eller til tredjepart, som udfører opgaver for dem. Når du handler på lottekjaerdesign.dk, accepterer du indtil videre dette. 

 

Lottekjaerdesign.dk benytter YouTube som videoplatform, hvilket giver Google viden om din adfærd på nettet, når du ser en video.

Mere om Googles privatlivsvilkår her.

Jeg benytter dine besøgs- og købsdata til at forbedre min hjemmeside og mit varesortiment samt til overholdelse af dansk – og EU-lovgivning. Dette sker til mit eget, legitime formål.

 

Lotte Kjær Designs legitime interesse er, at jeg skal dokumentere og videreudvikle min forretning, herunder eksisterende produkter, samarbejdspartnere og have blik for trends og fremtidige produkter.

 

Jeg kan også behandle oplysninger på baggrund af samtykke til lagring af og adgang til cookies, jf. bekendtgørelse nr. 2011/1148 om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger på din enhed (Cookie-bekendtgørelsen).

Jeg benytter som førstevalg databehandlere i EU/EØS, eller databehandlere som opbevarer data i EU/EØS og derfor er underlagt EU-lovgivning. Lotte Kjær Design anvender de leverandører, jeg har vurderet bedst kan hjælpe mig, og nogle af dem behandler personoplysninger udenfor EU/EØS, selvom de har filialer i EU/EØS-lande. 

 

Disse leverandører er beliggende i lande, der er godkendt af EU Kommissionen som såkaldte sikre tredjelande, dvs. lande der beskytter dine data på omtrent samme niveau som tilfældet er indenfor EU/EØS. Du kan læse mere om hvilke lande, der er sikre tredjelande, på EU Kommissionens hjemmeside her.

 

Andre leverandører vil være beliggende i, eller have hovedsæde i, såkaldt usikre tredjelande udenfor EU/EØS. Når www.lottekjaerdesign.dk overfører data til disse, er det juridiske grundlag typisk EU Kommissionens standardaftale “Standard Contractual Clauses”. Standardaftalen er tilgængelig på forskellige sprog via EU Kommissionens hjemmeside (her). Overførsler til USA kan baseres på EU-U.S. Data Privacy Framework, såfremt modtageren af data (f.eks. Google eller Pinterest) har et certifikat i henhold til denne ordning, ligesom overførsler i særlige situationer også kan ske på basis af andre grundlag for overførsel oplistet i GDPR Artikel 46, f.eks. modtagerens godkendte ”Binding Corporate Rules” (BCR/BVR). 

 

Det vil typisk være de sociale medier, der har deres hovedsæde i USA. Hvis du klikker på et link til de sociale medier, hvor som helst på internettet, vil du blive videresendt til dette sociale medie. Jeg har ikke kontrol over, hvilke regler du derved bliver underlagt, så jeg vil kraftigt opfordre dig til at læse deres privatlivspolitikker, før du benytter disse medier. Derfor påtager jeg mig heller ikke noget ansvar for deres indhold, privatlivspolitik eller praksis.

I helt specielle, og forhåbentlig aldrig aktuelle, situationer, kan Lotte Kjær Design blive afkrævet dine personoplysninger af andre myndigheder med fællesskabsorienterede sikkerhedsformål. Det kan bl.a. ske i følgende tilfælde, og på en måde så færrest mulige får kendskab til dem:

 

  • Hvis jeg skal forsvare min virksomheds rettigheder eller ejendom
  • Forebygge eller undersøge mulig svindel i forbindelse med min virksomhed
  • Beskytte din eller offentlighedens personlige sikkerhed (f.eks. mod hackere eller terrorister)
  • Beskytte min virksomheds juridiske ansvar.

 

Min hjemmel til at behandle personoplysninger til lovbefalede aktiviteter er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra c (dataansvarligs retlige forpligtelse).

Jeg holder behandlingen af personoplysninger sikker ved at have indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

 

Jeg har lavet risikovurderinger af min behandling af personoplysninger, og har herefter indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at øge behandlingssikkerheden.

En af mine vigtigste foranstaltninger er at holde mig selv opdateret om GDPR via løbende bevidsthed om IT- og persondatasikkerhed, GDPR-kursus, samt ved at gennemgå mine GDPR-procedurer, så de altid er dagsaktuelle.

Du har efter Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte mig på lk@lottekjaerdesign.dk, så jeg kan hjælpe dig med dette.

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, jeg behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger: Formålet med dem, hvordan jeg behandler dem, hvem jeg deler dem med, samt oplysninger om det tidsrum jeg opbevarer dine personoplysninger i. Du har desuden ret til at få at vide, hvor oplysningerne stammer fra. Mange af de spørgsmål kan du dog finde svar på i cookiepolitikken.

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Dette gælder dog ikke, hvis loven kræver af mig, at jeg behandler oplysningerne.

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må jeg fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (f.eks. pdf-fil) og til at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.


Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Når min behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at trække dit samtykke tilbage.

Hvis du vil klage over mine behandling af dine personlige oplysninger, beder jeg dig kontakte mig.

Skulle det mod forventning ikke lykkes os at finde en løsning, kan du klage til:

 

Datatilsynet

Borgergade 28, 5.

1300 København K

www.datatilsynet.dk